Novosti

Mogućnosti financiranja razvoja startupova kroz  programe HAMAG-BICRO-a

Mogućnosti financiranja razvoja startupova kroz programe HAMAG-BICRO-a

U suradnji s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), donosimo pregled svih aktivnih programa i poziva za bespovratna sredstva koji mogu biti korisni u različitim segmentima razvoja startupova.

HAMAG-BICRO i Digitalna Dalmacija djeluju u interesu mladih i ostalih poduzetnika, donoseći pregled zajmova, jamstava i bespovratnih sredstava.

Cilj nam je pomoći našim startupima, usmjeriti ih i ponuditi im jedinstveni pregled financijskih instrumenata koji im mogu uvelike pomoći da svoj startup podignu na novu razinu.
Upravo na tu temu, razgovarali smo s Inom Despotović iz Ispostave HAMAG-BICRO-a u Splitsko-dalmatinskoj županiji, koja nam je opisala koje sve zajmove HAMAG-BICRO nudi.

Trenutno otvoreni zajmovi koji bi mogli biti zanimljivi startupima su:

Investicijski zajam iz NPOO-a  do najviše 100.000,00 EUR  koji je zapravo financijski instrument s ciljem poticanja i oporavka gospodarskih i investicijskih aktivnosti na tržištu Republike Hrvatske, jačanja konkurentnosti te zelene i digitalne tranzicije mikro, malih i srednjih poduzetnika kroz povećanje dostupnosti zajmova i povoljnije uvjete financiranja. Tu bih posebno naglasila kako je jedan od bitnijih uvjeta ovog Zajma da sva oprema (strojevi i sl.) moraju biti izričito pogonjeni električnom energijom, a nikako fosilnim gorivima upravo zbog navedene zelene tranzicije.

Prihvatljive namjene zajma su:

• ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem pokretanja ili  modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, uvođenja novih  proizvoda ili usluga (od faze komercijalizacije), digitalizacije poslovanja, ulaganja u ekološki  prihvatljive proizvodne procese i učinkovitost resursa i sl.

• obrtna sredstva najviše do 30% ugovorenog iznosa zajma (kratkotrajna imovina: npr. režije, najam, plaće, sirovine za proizvodnju…).

• podmirenje obveza nastalih najkasnije 12 mjeseci prije zaprimanja zahtjeva za zajam

Ciljana skupina za ovaj zajam su mikro, mali i srednji gospodarski subjekti, kamatna stopa iznosi 0,8%,a rok korištenja je 6 mjeseci od isplate zajma.

Drugi zanimljivi zajam je upravo ESIF Mikro zajam za obrtna sredstva od 1.000,00 EUR do najviše 25.000,00 EUR kojem je cilj povećati dostupnost zajmova mikro i malim gospodarskim subjektima.

Namjena zajma je financiranje obrtnih sredstava odnosno financiranje troškova: pripreme proizvodnje, sirovine i materijala, ostalih proizvodnih troškova, troškova zaposlenih, zakup poslovnog prostora, režijske troškove i opće troškove.

Ina je s nama podijelila i sve trenutno dostupne opcije za jamstva te naglasila kako se HAMAG-BICRO jamstva odnose na jamstva na kredite komercijalnih banki. Ina ističe tri vrste jamstava koje bi mogle biti korisne startupima:

1. ESIF Pojednična jamstva koja se dijele na dvije mjere unutar programa: Mjera A - jamstva za investicijske kredite s iznosima od minimalno 150.000,00 EUR do maksimalno 10.000.000,00 EUR s udjelom obrtnih sredstava od najviše 30% od iznosa kredita. Druga je Mjera B - jamstva za kredite za obrtna sredstva s iznosima od minimalno 150.000,00 EUR do maksimalno 10.000.000,00 EUR s udjelom obrtnih sredstava od čak 100%.

2. Subvencija kamatne stope iz sredstava NPOO-a namijenjena je za: projekte zelene tranzicije ili ekološki prihvatljive proizvodne procese i poboljšanje učinkovitosti resursa MSP-a, digitalizacije poslovanja MSP-a, jačanje konkurentnosti i otpornosti.

3. ESIF Ograničeno portfeljno jamstvo odnosi se na kredite za investicije i obrtna sredstva uz ograničeno portfeljno jamstvo.

Za kraj, zanimalo nas je postoje li HAMAG-BICRO bespovratna sredstva, na što se odnose i koji su uvjeti za dodjelu tih potpora.

Ina je odmah istaknula kako Pozive raspisuju Ministarstva, a HAMAG-BICRO ih provodi te izdvojila 4 poziva na koja bi se startupi mogli odazvati.

- Razvojne istraživačke potpore podrazumijevaju dodjelu potpora za razvoj vrhunskih mladih istraživača kako bi samostalno vodili istraživačke projekte. Podupiru se projekti vrhunskih mladih istraživača odnosno voditelja istraživačkog projekta koji je završio doktorski studij prije najmanje 2 do najviše 7 godina. Kroz dodjelu ove potpore želi se doprinijeti uspostavi samostalnih istraživačkih grupa koje će biti međunarodno prepoznate ili biti usmjerene na razvoj inovacija koje će biti prenesene u hrvatsko gospodarstvo.

- Stažiranje u gospodarstvu namijenjeno je za usavršavanje osoba koje žele, uz zaposlenje u poduzeću, pohađati doktorske studije i steći doktorat. Pozivom se podržava usavršavanje doktorskih studenata u područjima tehničkih, prirodnih, biotehničkih i biomedicinskih znanosti. Poziv omogućuje uspostavu suradnje između istraživačkih organizacija, poduzeća i mladih istraživača na projektima od zajedničkog interesa.

- Program Start-up/spin-off poduzeća mladih istraživača potiče mlade istraživače zaposlene na javnim istraživačkim organizacijama da pokrenu vlastito poduzeće i razviju poslovanje temeljeno na istraživačko-razvojnim aktivnostima i komercijalizaciji njihovih rezultata. Pod start-up/spin-off poduzećem podrazumijeva se poduzeće ne starije od pet godina, čije je poslovanje zasnovano na izvornim istraživanjima ili tehnologijama razvijenim na istraživačkoj organizaciji.

- Javni poziv za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju” - objava ovog Poziva predviđena je u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti kako bi se potaknula ulaganja MSP-ova usmjerena na provedbu digitalizacije i digitalne transformacije poslovanja kroz osposobljavanje i usluge za poboljšanje digitalnih vještina, prilagodbu poslovnih modela digitalnoj transformaciji, digitalni marketing, kiberotpornost i primjenu složenih digitalnih rješenja. Mikro, mala i srednja poduzeća (MSP) koja se prijavljuju na Poziv „Vaučeri za digitalizaciju“ izabrat će pružatelja usluge iz Kataloga pružatelja usluga koji će biti objavljen na web stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja ili drugoj odgovarajućoj platformi.

Izgleda da postoje sjajne mogućnosti za pomoć poduzetnicima u različitim segmentima njihovog poslovanja. Zahvaljujemo Ini Despotović što je s nama podijelila sve ove informacije i savjete za poduzetnike koji uvijek traže nove prilike i poticaje za rast i razvoj, a do kojih i nije teško doći.