1. Dobro ime za dobru ideju

Ime je jednako važno (ako ne i važnije) kao i vizualno rješenje. Odaberite naziv koji će istaknuti vašu stručnost, poslovnost i kvalitetu onoga što nudite jer koliko god vaša ideja bila dobra, odabir pogrešnog naziva može biti presudan za poslovni neuspjeh. Pametno odabrano, snažno ime prenosi poruke o proizvodu što će privući ljude i formirati njihov pozitivan prvi dojam o vašoj ideji što je besplatno oglašavanje u startu.

Dostupnost imena provjerite na stranici Sudskog registra.

2. Odaberite djelatnosti

Prilikom prvog upisa, po istoj cijeni odaberite koliko djelatnosti želite dok se naknadno dodavanje djelatnosti naplaćuje.

Odaberite djelatnosti kojima ćete se baviti na linku NKD 2007.

3. Prijavite sjedište tvrtke

Prilikom registracije tvrtke morate imati osiguranu adresu za sjedište tvrtke.

Tvrtka mora s vlasnikom prostora (čak i ako adresu poslovanja prijavite kod kuće) sklopiti ugovor o najmu poslovnog prostora za sjedište tvrtke.

Vodite računa o tome da je naknadna promjena sjedišta relativno skup i kompliciran posao. Iz tog razloga za sjedište treba odabrati adresu na koju se možete dugotrajno osloniti. Ukoliko nemate vlastiti prostor za registraciju tvrtke uvijek možete iznajmiti prostor te na tu adresu registrirati tvrtku.

4. Javni bilježnik

Prijavu za upis u sudski registar (obrazac Po) i neke njezine priloge potrebno je ovjeriti kod javnog bilježnika. Obvezno je imati osobnu iskaznicu ili putovnicu (za strane državljane), a obvezna je i nazočnost svih osnivača i drugih osoba čije je potpise potrebno ovjeriti.

Nakon ovjera, javni bilježnik dokumentaciju prosljeđuje elektroničkim putem u HITRO.HR ured.

Za j.d.o.o.

Javni bilježnik sastavlja Zapisnik o osnivanju, Popis djelatnosti, Prijavu za upis društva u sudski registar (obrazac PO) i Izjavu o nepostojanju nepodmirenih dugova.

Za d.o.o. ovjera dokumenata:

 • Obrazac za prijavu u sudski registar – obrazac PO
 • Osnivački akt ili izjavu o osnivanju društva
 • Izjavu članova ovlaštenih za zastupanje društva o prihvaćanju postavljenja*
 • Odluka o imenovanju članova uprave
 • Potpis direktora ili potpise članova uprave
 • Potpise članova nadzornog odbora (ako društvo ima nadzorni odbor)
 • Odluka o određivanju adrese društva
 • Izjava o nepostojanju nepodmirenih dugovanja
 • Odluka o utvrđivanju predmeta poslovanja
 • Popis djelatnosti društva
 • Predaja dokumentacije i uplata pristojbi
Razlike između d.o.o. i j.d.o.o.
  d.o.o. j.d.o.o.
Temeljni kapital minimalno 20.000,00 kn 10,00 kn (max. 19.999,00 kn)
Sudske pristojbe 400,00 kn 60,00 kn
Trošak javnog bilježnika oko 2.500,00 kn oko 500,00 kn
Broj osnivača neograničen najviše pet
Broj članova uprave neograničen samo jedan
Prokurist može ne može
Članarina u HGK da ne
Skupljanje zakonske rezerve ne da

5. Odlazak u FINA-u

U uredu HITRO.HR. predajete prijavu za upis u sudski registar sa svim potrebnim prilozima ovjerenim kod javnog bilježnika i dobijete uplatnice za uplatu osnivačkog pologa i sudskih pristojbi

Temeljni kapital za osnivanje

 • d.o.o.  iznosi 20.000,00 kn ( većinom u novcu ali moguće je u obliku stvari ili prava). Troškovi osnivanja se kreću oko 4.000,00 kn.
 • j.d.o.o.  iznosi 10,00 kn

Nakon izvršenih uplata, HITRO.HR će kompletirati vaš predmet i proslijediti ga na nadležni Trgovački sud:

 • elektroničkim putem (e-Tvrtka)

Ukoliko je dokumentacija koja je odaslana elektroničkim putem ispravna i potpuna, Trgovački sud će u roku od 24 sata izvršiti upis društva u Sudski registar te elektroničkim putem dostaviti u HITRO.HR ured Rješenje o osnivanju i Potvrdu o OIB-u novoosnovane tvrtke.

 • predati papirnu dokumentaciju ukoliko nisu ispunjeni uvjeti za elektroničku predaju

U slučaju kada se dokumentacija Trgovačkom sudu predaje u papirnom obliku, rok za upis društva u sudski registar je 5 dana te se Rješenje o osnivanju društva i Potvrda o OIB-u od strane ureda HITRO.HR podiže u papirnatom obliku na Trgovačkom sudu.

6. Preuzimanje dokumentacije i uplata temeljnog kapitala

Rješenje o upisu u sudski registar i Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti s upisanim matičnim brojem preuzet ćete na šalteru servisa HITRO.HR. HITRO.HR će automatski po preuzimanju Rješenja o osnivanju ishoditi Obavijest Državnog zavoda za statistiku elektroničkim putem, u roku od jednog radnog dana.

Otvaranje bankovnog računa - odaberite banku koja vam najviše odgovara s uvjetima i već nakon nekoliko dana imat ćete svoj temeljni kapital na računu. Možete ugovoriti otvaranje bankovnog računa i na šalteru servisa HITRO.HR (u onim bankama za koje FINA obavlja poslove otvaranja računa ili posreduje u obavljanju tih poslova). 

7. Izrada pečata

Za izradu pečata vam je potrebna preslika rješenja o registraciji Trgovačkog suda (u online narudžbi možete rješenje dodati kao prilog). Iako gotovo sve možete bez pečata, potrebno ga je napraviti. Pečat mora sadržavati ime tvrtke i OIB.

8. Prijava na HZMO i HZZO

Društvo, vlasnika društva i zaposlenike društva je potrebno prijaviti u sustav mirovinskog osiguranja (HZMO - e-Mirovinsko) . Osim prijave društva u mirovinsko osiguranje isto je potrebno prijaviti i u sustav zdravstvenog osiguranja (HZZO - e-Zdravstveno). Rok za prijave je najkasnije 15 dana od početka obavljanja djelatnosti.

Važno!: Prijave  tvrtki s do troje zaposlenih mogu izvršiti na šalterima HZMO-a, dok se prijava za tvrtke koje imaju više od troje zaposlenih obavlja putem web servisa e-Mirovinsko.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer ultricies lacinia orci id ornare. Quisque efficitur urna nec accumsan dignissim.

9. Prijava u nadležnoj Poreznoj upravi

Potrebno je izvršiti prijavu društva u poreznoj upravi, nadležnoj prema sjedištu društva zbog upisa u registar obveznika poreza na dobit i PDV-a.

10. Prijava u Registar stvarnih vlasnika

Svi pravni subjekti osnovani na području Republike Hrvatske dužni su se upisati u Registar stvarnih vlasnika. Upis se može provesti putem web aplikacije uz certifikat ili osobno na šalteru FINA-e uz korištenje propisanih obrazaca.

Upis putem web aplikacije rade knjigovodstveni servisi koji posjeduju poslovni certifikat Fine putem kojeg u ime svoje stranke pristupaju servisima države i javne uprave.

Rok za upis je 30 dana od dana osnivanja.

Dobro je znati: START - elektroničko pokretanje poslovanja

START je informacijski sustav koji korisnicima, građanima Republike Hrvatske, omogućuje elektroničko pokretanje poslovanja za d.o.o, j.d.o.o. i obrt. Prednost sustava START je uspostava jedne točke za komunikaciju i razmjenu podataka, prikupljanje podataka po načelu „samo jednom“ i njihova automatska razmjena između institucija i banaka, koncept jednog e-obrasca koji korisniku omogućava samostalnost bez potrebe da se uključi javni bilježnik te stalnu informiranost korisnika o statusu zahtjeva, što u konačnici dovodi do znatnog smanjenja troška i vremena pokretanja poslovanja.

Više informacija i ulaz u sustav - START