1. Proučite prednosti i nedostatke

Sva tri pravna oblika - obrt, d.o.o. ili j.d.o.o, dobar su odabir ako imate inovativnu ideju, poslovnu priliku i potencijalne kupce. No svaki od njih ima svoje prednosti i nedostatke. Kako biste zaključili koji odabir je najbolji za vas trebate dobro proučiti te prednosti i nedostatke.

2. Razradite poslovni plan

Prva stvar koju trebate napraviti kod pokretanja vlastitog posla je detaljno razraditi poslovni plan kako biste mogli objektivno sagledati svoju poslovnu ideju. Ako ćete za pokretanje posla uzimati poticaje i bespovratna sredstva za samozapošljavanje ili bankovni kredite i zajmove, svakako ćete trebati priložiti isti.

3. Obrt - prednosti

 • mogućnost otvaranja putem sustava “START” (elektroničko pokretanje poslovanja) u kratkom roku
 • mali troškovi otvaranja
 • jednostavnije i samim time jeftinije knjigovodstvo
 • PDV se plaća samo onda kada je zaista i naplaćen od kupaca
 • mogućnost plaćanja paušalnog poreza na dohodak i samostalnog vođenja knjigovodstva
 • jeftinije i lakše mijenjanje podataka
 • obrt možete jednostavno i brzo zatvoriti

4. Obrt – nedostaci

 • za obveze koje nastaju u obavljanju obrta, obrtnik odgovara cjelokupnom svojom imovinom (poslovnom i privatnom);
 • porezno opterećenje obrta (porez na dohodak) više je u odnosu na trgovačka društva (porez na dobit).
 • nekim se djelatnostima možete baviti samo ako imate za to odgovarajuću stručnu spremu - tzv. vezani obrti (primjerice, da biste otvorili frizerski salon i registrirali ga kao obrt morate biti frizer)

5. d.o.o. - prednosti

 • mogućnost otvaranja putem sustava “START” (elektroničko pokretanje poslovanja) u kratkom roku (kod online otvaranja ukupni troškovi otvaranja su značajno niži u odnosu na redovno otvaranje tvrtke putem javnog bilježnika)
 • porezno opterećenje značajno je manje u odnosu na obrt
 • za obveze koje nastaju poslovanjem odgovarate do iznosa koji ste uložili (20.000 kn)
 • mogućnost plaćanja PDV-a prilikom naplate kao i kod obrta
 • možete registrirati neograničeni broj djelatnosti bez obzira što nemate odgovarajuću stručnu spremu, međutim za stvarno obavljanje nekih od njih morat ćete zaposliti radnika koji ima odgovarajuću spremu (npr. ugostiteljska djelatnost i sl.)
 • vođenje dvojnog knjigovodstva koje omogućuje bolje izvještavanje o poslovanju društva koji se dodatno mogu prilagoditi zahtjevima uprave društva

6. d.o.o. – nedostaci

 • viši troškovi osnivanja
 • troškovi poslovanja nešto su viši zbog složenijeg načina vođenja knjigovodstva (dvojno knjigovodstvo
 • skupa za bilo kakve naknadne promjene (adresa, direktor, nove djelatnosti)
 • proces zatvaranja tvrtke dugotrajan je i financijski zahtjevniji u odnosu na obrt
 • društvo može prestati po skraćenom postupku bez likvidacije no, nakon brisanja društva iz sudskog registra za obveze društva slijedeće dvije godine odgovaraju članovi društva solidarno cijelom svojom imovinom
 • PDV plaćate čim izdate račun bez obzira što vam nije plaćen
 • sve troškove morate papirnato opravdati

7. j.d.o.o. – prednosti

 • potrebna svota temeljnog kapitala vrlo je mala (svega 10 kn)
 • niži troškovi osnivanja od d.o.o.

8. j.d.o.o. – nedostaci

 • društvo može imati najviše do tri osnivača ali samo jednog direktora
 • kada temeljni kapital pređe 20.000 kuna društvo je prema zakonu dužno napraviti prijelaz u d.o.o. što će koštati znatno više novca
 • 25% svoje dobiti na kraju godine mora pohraniti u rezerve, a one se mogu iskoristiti jedino za povećanje temeljnog kapitala i za pokriće gubitaka iz prethodne godine (poduzetnik ne može slobodno raspolagati svom svojom dobiti već samo sa 75%, dok je 25% “zaključano” u rezervama)